sklepjezdziecki Program lojalnościowy

Zbieraj punkty - odbierz kartę stałego klienta :) 


Punkty wymieniane są na :
stały rabat - kartę stałego klienta na zakupy w naszym sklepie internetowym:

za zdobycie 100 punktów przysługuje 5% STAŁEGO RABATU na zakupy w naszym sklepie (nie dotyczy komisu). Kto może zbierać punkty lojalnościowe? 

Każdy nasz zarejestrowany klient może zbierać punkty, dzięki którym może zdobyć kartę stałego klienta.Jak zdobędziesz punkty? 

  • zapisując się do newslettera na naszej stronie - 10 punktów,
  • za każde wydane 10 zł przysługuje 1 punkt,
  • za każdy wystawiony komentarz* dla danego produktu jako zarejestrowany klient (po jej akceptacji ze strony sklepu) otrzymasz dodatkowo 1 punkt.

* komentarze muszą być zatwierdzone przez administratora, nie mogą zawierać wulgaryzmów, mają dotyczyć konkretnego produktu i opisywać jego cechę bądź funkcję.


Punkty zostają zapisane na koncie w momencie zmiany statusu zamówienia na "gotowe".


Regulamin Programu Lojalnościowego w sklepie internetowym KASHTAN

1. Wprowadzenie

Dokument określa funkcjonowanie Programu Lojalnościowego, a także sposób zbierania punktów i ich wymiany na kartę stałego klienta.

Sklep Internetowy KASHTAN prowadzony pod firmą Olga Weselak Firma Handlowo - Usługowa "Ambition" wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Nowowiejska 5/III; 30-052 Kraków, NIP 679 293 54 70, prowadzi Program Lojalnościowy. W związku z prowadzeniem tego Programu został przyjęty „Regulamin Programu Lojalnościowego” w następującym brzmieniu:

2. Postanowienia ogólne

2.1. Za pośrednictwem strony www.kashtan.pl Uczestnik może dokonać wymiany punktów na kartę stałego klienta.

2.2. Punkty naliczane są od zamówień na kwotę minimum 10,00 zł, nie licząc kosztów wysyłki, zapisania się do newslettera i dodania opinii o dowolnych produktach.  

2.3. Jednym ze sposobów zbierania punktów jest wystawianie opinii do dowolnych produktach na www.kashtan.pl. Po napisaniu opinii i zaakceptowaniu jej przez obsługę sklepu Uczestnik otrzymuje 1 pkt. Obsługa ma prawo nie zatwierdzić opinii i usunąć przyznane punkty z konta Uczestnika Programu.

2.4. Punkty zebrane w Programie można wymienić na kartę stałego klienta, na zakupy w Internetowym Sklepie Jeździeckim KASHTAN www.kashtan.pl.

2.5. Miejscem zawarcia umowy jest miasto Kraków.

3. Wymiana punktów

3.1. Aby dokonać wymiany punktów na produkt należy być zarejestrowanym Klientem sklepu KASHTAN, sprawdzić ilość posiadanych punktów - po uzbieraniu 100 pkt. rabat i karta stałego klienta zostanie przydzielona automatycznie.

4. Program Lojalnościowy

4.1. W ramach Programu Lojalnościowego za zakupy produktów na www.kashtan.pl zostaną przyznane punkty w momencie zmiany statusu zamówienia na "gotowe", tj. w chwili realizowania zamówienia. Za każde wydane 10 zł Uczestnik otrzymuje 1 pkt, które może wymienić po uzbieraniu 100 pkt na kartę stałego klienta.

5. Uczestnicy

5.1. Uczestnikiem Programu może być każdy klient, który zarejestrował się, zapisał do newsletter’a i dokonał zakupu dowolnych produktów w kwocie powyżej 10 zł.

5.2. Informacje dotyczące Programu są dostępne w Zakładce „Program Lojalnościowy” na stronie www.kashtan.pl. O wszystkich innych informacjach dotyczących Programu poinformujemy Państwa za pomocą komunikatów na stronie www.kashtan.pl lub przesyłane w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail) lub na numer telefonu, który wskazali Państwo w formularzu rejestracyjnym.

6. Przyznawanie Punktów

6.1. W związku z dokonywaniem czynności, o których mowa w pkt 2.2, zostaną Państwu przyznane punkty. Informacja o liczbie przyznawanych punktów jest dostępna na stronie internetowej www.kashtan.pl w zakładce „Twoje zamówienia” (Panel Klienta).

6.2. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.

6.3. Aby uzyskać punkty powinni Państwo zarejestrować się i dokonać zakupu produktu objętego programem lojalnościowym.

6.4. Jeżeli nie dojdzie do nabycia towarów lub usług, za które zostały Państwu przyznane punkty, np. gdy odstąpią Państwo od umowy, wypowiedzą ją, lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia woli, zarządzający Programem  zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych Państwu punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.

6.5. Przyznane Państwu punkty są zapisywane w zakładce „Moje zamówienia” (Panel Klienta) na elektronicznym koncie suma punktów.

7. Wymiana punktów na kartę stałego klienta w Programie Lojalnościowym

7.1. Przyznane punkty mogą Państwo wymienić na kartę stałego klienta.

7.2. Punkty wymieniane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie, tzn. punkty uzyskane przez Państwa wcześniej wymieniane są w pierwszej kolejności.

7.3. Punkty będą dostępne celem wymiany na produkty objęte Programem po zmianie statusu zamówienia na „gotowe”, czyli w trakcie realizacji zamówienia.

7.4. Przed wydaniem produktów objętych Programem, zarządzający Programem mogą powtórnie sprawdzić ilość Państwa punktów. Wydanie produktów jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba punktów.

8. Wygaśnięcie Punktów

8.1. Jeśli nie postanowiono inaczej punkty wygasają po upływie, dwunastu miesięcy od ich przyznania, gdy nie zostały w tym czasie wymienione na produkty zgodnie z zasadami Programu.  

9. Ustanie uczestnictwa w Programie

9.1. Z ważnych powodów www.kashtan.pl może zawiesić lub wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w Programie . Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie konta osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu.

9.2. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty zebranych punktów.

9.3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianom, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu.

10. Karta stałego klienta i wszelkie promocje nie dotyczą komisu.

sklepjezdziecki do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl