sklepjezdziecki Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu Sklepu Jeździeckiego "Ambitny KASHTAN" - www.kashtan.pl

 

      I.        Postanowienie Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników internetowego sklepu jeździeckiego znajdującego się pod adresem: www. kashtan.pl
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

    II.        Definicje

 1. Administrator - Olga Weselak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą /pod firmą Olga Weselak Firma Handlowo - Usługowa "Ambition", adres e-mail sklep@kashtan.pl, tel. 796 222 409
 1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 2. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 4. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.kashtan.pl
 5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

   III.        Zakres i cel zbieranych danych

a)     Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych zbieranych w internetowym sklepie jeździeckim www.kashtan.pl w celu rejestracji konta Użytkownika w sklepie jeździeckim, internetowym,

b)     w celu realizacji zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania internetowego sklepu jeździeckiego, w tym zbieranych automatycznie w toku realizacji zamówienia lub wizyty w sklepie internetowym,

 

 1. W celu rejestracji konta w sklepie internetowym oraz w celu realizacji zamówienia Administrator zbiera następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy, nazwa, siedziba oraz numer NIP.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie sklepu jeździeckiego, internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Dane osobowe Użytkowników zbierane w celu realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia internetowego sklepu jeździeckiego, a także rejestracji konta przetwarzane są przez Administratora w celu:

a)     sprzedaży oraz dostawy Użytkownikom towarów,

b)     obsługi procesu rejestracji oraz logowania do Użytkownika,

c)      ewentualnego dochodzenia roszczeń,

d)     wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

e)      dostosowania internetowego sklepu jeździeckiego do potrzeb klientów,

f)        tworzenia raportów i analiz na potrzeby Administratora dotyczących funkcjonowania internetowego sklepu jeździeckiego, w tym statystyk oglądalności witryny internetowego sklepu jeździeckiego.

 1. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w celu:

a)     marketingu działalności Administratora, w tym organizacji promocji i konkursów,

b)     wysyłania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, zamówionego elektronicznego biuletynu (Newsletter)

 1. Administrator informuje, że podczas korzystania z internetowego sklepu jeździeckiego dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych internetowego sklepu jeździeckiego, przez pliki Cookies oraz przez system analizujący statystykę sprzedaży i oglądalności.
 2. Administrator nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

 

   IV.        Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

    V.        Prawo kontroli oraz dostępu do treści swoich danych

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w II ust. 1 niniejszej polityki prywatności.

 

   VI.        Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Internetowy sklep jeździecki może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego internetowego sklepu jeździeckiego.
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a)     Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

b)     Certyfikat SSL na stronach internetowego sklepu jeździeckiego, na których podawane są dane Klientów.

c)      Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Użytkownika.

d)     Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

sklepjezdziecki do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl