sklepjezdziecki Instruktor jazdy konnej - jak nim zostać?
Instruktor jazdy konnej - jak nim zostać?

Instruktor jazdy konnej - jak nim zostać?

 

Kim jest instruktor jazdy konnej? Czy łatwo jest być instruktorem jazdy konnej? Czym się różni instruktor jazdy konnej od instruktora szkolenia podstawowego PZJ? Jakie ma uprawnienia instruktor jazdy konnej? 

 

Młodzi adepci jazdy konnej nie raz marzą, by nim zostać. Instruktor - widziany jako przewodnik w świecie końskim oraz osoba odpowiedzialna za sukcesy swoich wychowanków, niezależnie od dyscypliny.

Zastanówmy się, zawód Trenera - jest to praca czy sposób na życie? Należy pamiętać, Szkoleniowiec nie tylko trenuje ludzi, ale i konie.  Odpowiada za bezpieczeństwo zarówno nasze, jak i zwierząt, których dosiadamy!  

Czym powinien się cechować instruktor jazdy konnej?

Praca z ludźmi nie jest łatwa. Osoba prowadząca zajęcia powinna cechować się zdolnościami pedagogicznymi, dużą cierpliwością, zaangażowaniem, skupieniem, wytrwałością. Zarazem elastycznością oraz odpornością na stres. Powinna umieć przekazywać wiedzę w jasny, klarowny i przystępny dla słuchacza sposób.  Rola Instruktora to zarazem funkcja nauczyciela i wychowawcy.

Wbrew pozorom, nie każdy ma do tego predyspozycje. Trener powinien być w stanie dobrać odpowiednie metody nauczania względem danej jednostki, umieć pokonywać ich lęki i obawy, motywować do pracy i postępów. Co najważniejsze, Instruktor cechować się musi wysoką kulturą osobistą oraz umiejętnością panowania nad swoimi emocjami. Niedopuszczalne jest prostackie czy ordynarne zachowanie podczas treningów, rozmowy z rodzicami czy samymi podopiecznymi lub w sytuacjach stresowych np. na zawodach. Wzajemny szacunek powinien być zawsze podstawą współpracy.  

Nauczanie jeździectwa wymaga więc ogromnej dozy samokrytycyzmu :) oraz otwarcia się na ciągłe poszukiwanie - nowych metod i ćwiczeń, by osiągnąć tak samo zadowalający rezultat u różnych zawodników na odmiennych koniach, a także wyciągania wniosków ze wszystkich popełnionych błędów. Pamiętajcie też, że na każdym etapie powinniście się rozwijać - czerpać od innych, podpatrując prowadzone jazdy czy prosząc o radę. Warto również sięgać po dobre lektury. Na pewno są to książki  wydawnictwa Akademia Jeździecka - pod tytułem "Coaching w jeździectwie"  oraz pozycja pt. " Jak nauczać jeździectwa"

Jak już wspomnieliśmy, Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo konia i nasze. Musi więc umieć przewidywać sytuacje niebezpieczne  oraz wiedzieć jak im zapobiegać. 

Jak zostać instruktorem jazdy konnej?

Lista "żądań" od kandydata na funkcję Trenera jest dość wymagająca. A jak to wyglądało jeszcze kilka lat temu?

Wystarczyło mieć ukończone 18 lat, zaświadczenie od lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz pieniądze na kurs. Pamiętajmy, być instruktorem to posiadanie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Ciężko uczyć się od osób młodych, które same nie potrafią zrobić ustępowania od łydki, lub tak samo, od osób w podeszłym wieku, które nie są w stanie wsiąść już na wierzchowca, by wyjaśnić niejasne dla nas zagadnienie. Poziom naszego treningu zależy od Trenera, którego SAMI sobie wybierzemy :) 

Nie ukrywajmy: tak łatwo dostępny zawód spowodował drastyczny spadek poziomu przygotowania jeźdźców oraz masę niezliczonych kontuzji, zarówno u ludzi, jak i u koni.  Spowodowało to zmiany w zasadach szkolenia kadr - ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z 31 marca 2015 r. – uchwalonej 22.12.2015, podpisanej przez Prezydenta A. Dudę 07.01.2016, opublikowanej w Dz.U. poz.64 w dniu 14.01.2016 r. 

uvex exxential kask jezdziecki UVEX
KASK JEŹDZIECKI EXXENTIAL

Zacznijmy po kolei, jakie są szczeble w drabinie by dotrzeć na "szczyt" umiejętności instruktorskich? 

W systemie szkolenia PZJ wyróżniamy stopnie instruktorsko- trenerskie:
1. Instruktor Jeździectwa Powszechnego PZJ 
2. Instruktor Szkolenia Podstawowego 
3. Instruktor Sportu 
4. Trener II 
5. Trener I  

Czym się różni Instruktor Jeździectwa Powszechnego PZJ (1) od Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ? (2)

Kwalifikacjami. 

Uprawnienia „Instruktora Jeździectwa Powszechnego PZJ” uprawniają do:
- prowadzenia jazd rekreacyjnych,
- wydawania odznaki „Jeżdżę Konno”,
- otrzymania certyfikatu PZJ przez ośrodek, w którym pracuje szkoleniowiec z takimi uprawnieniami -  pod warunkiem spełnienia innych kryteriów określonych w „Regulaminie Certyfikacji Ośrodków PZJ”.

Instruktorem Jeździectwa Powszechnego PZJ (1) może zostać osoba, która :

- ma ukończony 18 rok życia

- posiada wykształcenie minimum średnie

- ma aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej

- posiada zaświadczenie o niekaralności [art. 41 ustawy o sporcie (Dz. U. z 014 r., poz.715)] 

- ma ważne ubezpieczenie NW 

- posiada zdany - z wynikiem pozytywnym- egzamin przed R/WKE. 

 

daw mag grand prix DAW MAG, SIODŁO JEŹDZIECKIE GRAND PRIX

Po zakończeniu kursu kandydat na Instruktora Jeździectwa Powszechnego PZJ musi znać/ ( zagadnienia do egzaminu):

- etyczne podstawy użytkowania koni oraz podstawy etyki jeźdźca i szkoleniowca,
- podstawy psychologii koni i zasady postępowania z nimi,
- podstawy anatomii i fizjologii koni, ważniejszych chorób koni i pierwszej pomocy weterynaryjnej,
- podstawy wiedzy o pokroju i umaszczeniu koni,
- chody koni – ich wady i błędy,
- podstawy wiedzy z utrzymania, żywienia i pielęgnacji koni,
- podstawy podkownictwa,
- zasady bezpieczeństwa w stajni, podczas jazd na maneżu i w terenie, ocenę bezpiecznego stroju jeźdźca oraz podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej,
- biologiczne podstawy rekreacji ruchowej,
- zasady kierowania grupą jeździecką (psychologiczne i rozwojowe różnice w prowadzeniu zajęć z różnymi grupami wiekowymi i o różnym stopniu sprawności fizycznej),
- zasady doboru koni do jeźdźców, formowania zastępu,
- zasady stosowania odpowiednich obciążeń w stosunku do jeźdźców i koni, zapobiegania wypadkom podczas jazdy konnej,
- terminologię jeździecką, komendy jeździeckie, figury na ujeżdżalni,
- zasady podstawowego wyszkolenia konia i jeźdźca,
- różne rodzaje dosiadu oraz działanie i współdziałanie pomocy,
- zasady nauczania początkujących, pracy na koziołkach (cavaletti), zasady jazdy w terenie,
– zasady gier i zabaw jeździeckich oraz organizacji imprez jeździeckich,
– rodzaje sprzętu jeździeckiego i jego prawidłowe dopasowanie, w tym używanie wodzy pomocniczych oraz sprzętu do lonżowania,
- zasady prawidłowego lonżowania - szkolenie konia i jeźdźca na lonży,
- zasady transportu koni.

 

Jak wygląda egzamin na Instruktora Jeździectwa Powszechnego PZJ? Składa się z dwóch części: 

praktycznej:
- metodyczno/szkoleniowy – prowadzenie zajęć z grupą na ujeżdżalni,
- szkolenie początkującego jeźdźca na lonży,
- egzamin końcowy praktyczny jest na poziomie brązowej odznaki jeździeckiej i po wniesieniu opłaty do PZJ uprawnia do jej otrzymania

oraz teoretycznej:
egzamin teoretyczny – z zakresu materiału objętego tematami podanymi wyżej. Omówienie przed Komisją własnych zajęć praktycznych jest integralną częścią egzaminu teoretycznego!!

Co ważne i warto zapamiętać, niezdany egzamin można powtórzyć po upływie CO NAJMNIEJ 6 miesięcy. Do egzaminu poprawkowego można podchodzić 2 razy. W przypadku niezaliczenia egzaminów poprawkowych obowiązkowa jest dwuletnia karencja! Wszystkie koszty związane z egzaminami pokrywają kandydaci lub instytucje/ kluby delegujące.  

Literatura zalecana dla kandydatów na instruktora Jeździectwa Powszechnego PZJ:

1. Pruchniewicz, Wacław : Akademia Jeździecka. Wydawca: AJ, Warszawa 2003
2. Zasady jazdy konnej – cz.1 – Podstawowe wyszkolenie jeźdźca i konia. Wydawca:
PZJ, Warszawa 2003
3. Zasady jazdy konnej – cz.3 – Lonżowanie. Wydawca: PZJ, Warszawa 2005
4. Jak nauczać jeździectwa. Podręcznik dla instruktorów i trenerów. Wydawca: AJ,
Warszawa 2008
5. Heuschmann, Gerd : Nos do przodu! Wydawca: AJ, Warszawa 2012

Instruktor Szkolenia Podstawowego PZJ (2) posiada uprawnienia do: 

-prowadzenia nauki jazdy konnej,
-prowadzenia szkolenia sportowego dzieci, juniorów i osób dorosłych we wszystkich wierzchowych dyscyplinach jeździeckich,
-otrzymania certyfikatu PZJ przez ośrodek, w którym pracuje szkoleniowiec z takimi uprawnieniami - pod warunkiem spełnienia innych kryteriów określonych w „Regulaminie Certyfikacji Ośrodków PZJ”.  

Warunkiem uzyskania uprawnień jest:
- ukończony 18 rok życia,
- posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
– posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej,
– aktualne zaświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 41 ustawy o sporcie (Dz. U. z 014 r., poz.715),
- przedstawienie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, lub ukończenie egzaminu na stopień Instruktora Jeździectwa Powszechnego PZJ (obejmującego Biologiczne podstawy rekreacji ruchowej i bezpieczeństwo i pierwszą pomoc przedmedyczną),
- posiadanie srebrnej odznaki jeździeckiej
- posiadanie ważnego ubezpieczenia NW i OC w związku z wykonywaniem zawodu szkoleniowca w jeździectwie,
- zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed R/WKE. 

Kandydat na „Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ” musi mieć wiedzę i kompetencje „Instruktora Jeździectwa Powszechnego PZJ”, rozszerzone o następujące zagadnienia:
- znajomość i zrozumienie zasad skali szkoleniowej
- takt
- rozluźnienie
- kontakt
- impuls
- prostowanie
- zebranie
- znajomość fizjologicznych podstaw treningu sportowego
- znajomość podstawowych zasad kontroli treningu
- znajomość podstaw nauki skoków przez przeszkody

    KSIĄŻKA "GDYBY KONIE MOGŁY KRZYCZEĆ" 
GERD HEUSHMANN 

 

Egzamin przed R/WKE składa się z następujących części:
praktycznej:
- z jazdy konnej – ujeżdżeniowy i skokowy – na poziomie norm na III klasę sportową.
- z egzaminu praktycznego w części ujeżdżeniowej - zwalniani są zawodnicy, którzy w karierze sportowej mieli lub mają III klasę sportową w ujeżdżeniu lub w wkkw.
Z egzaminu praktycznego w części skokowej zwalniani są zawodnicy, którzy w karierze sportowej mieli lub mają III klasę sportową w skokach lub w wkkw.

Egzamin końcowy praktyczny jest na poziomie złotej odznaki jeździeckiej i po wniesieniu opłaty do PZJ uprawnia do jej otrzymania.
– egzamin metodyczno/szkoleniowy – prowadzenie zajęć na ujeżdżalni z zawodnikami indywidualnymi
- osoby, które nie zdawały egzaminu na IJP, także mają prowadzenie zajęć z grupą na ujeżdżalni oraz szkolenie początkującego jeźdźca na lonży
- egzamin teoretyczny – z zakresu materiału podanego wyżej.

Co ważne i warto zapamiętać, niezdany egzamin można powtórzyć po upływie CO NAJMNIEJ 6 miesięcy. Do egzaminu poprawkowego można podchodzić 2 razy. W przypadku niezaliczenia egzaminów poprawkowych obowiązkowa jest dwuletnia karencja! Wszystkie koszty związane z egzaminami pokrywają kandydaci lub instytucje/ kluby delegujące. 

Literatura obowiązkowa dla kandydatów ma instruktora jazdy konnej:

Zasady jazdy konnej – cz.2 – Zaawansowane wyszkolenie jeźdźca i konia. Wydawca: PZJ,
Warszawa 2004

- Szaszkiewicz, Hubert: Sztuka jazdy konnej. Wydawca: Stajnia – sklep jeździecki,
Warszawa 2013
- Klimke, Reiner/ Klimke, Ingrid: Podstawowe szkolenie młodego konia. Wydawca:
Galaktyka, Łódź 2009

 

Ścieżka do zostania dobrym  instruktorem wygląda na długą i krętą, jednakże, jeśli to pasja- z pewnością warto się jej oddać! :) 

 

Instruktora Sportu, Trenera II oraz Trenera I klasy opiszemy w kolejnym artykule bloga sklepu jeździeckiego Kashtan. 

sklepjezdzieckiNewsletter

Zapisz się i otrzymaj 5% zniżki na PIERWSZE ZAKUPY :) Otrzymasz specjalny kod e-mailem.

sklepjezdzieckiSonda
Na jakim poziomie jazdy jesteś?
sklepjezdzieckiKategorie blog
sklepjezdzieckiArchiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
sklepjezdzieckiChmura tagów
sklepjezdziecki do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl