sklepjezdziecki Brązowa odznaka jeździecka ZMIANY 2018 - skoki, ujeżdżenie, pytania
Brązowa odznaka jeździecka ZMIANY 2018 - skoki, ujeżdżenie, pytania

Brązowa Odznaka Jeździecka zmiany 2018 — skoki, ujeżdżenie, pytania

 

Co daje nam Brązowa Odznaka Jeździecka? Do czego nas upoważnia Brązowa Odznaka Jeździecka? Jak wygląda egzamin na Brązowa Odznakę Jeździecką? W jakim wieku można przystąpić do Brązowej Odznaki Jeździeckiej? Ile kosztuje egzamin na Brązowa Odznakę Jeździecką? Jak wygląda egzamin na Brązową Odznakę Jeździecką 2018? 

 

Co to jest Brązowa Odznaka Jeździecka?

Jest to pierwsza z trzech odznak jeździeckich Polskiego Związku Jeździeckiego. Przepisy na odznaki jeździeckie zostały utworzone w 2004 roku przez PZJ, w ramach zwiększenia poziomu nauczania w ośrodkach jak i szkółkach jeździeckich. Brązowa Odznaka Jeździecka jest potrzebna dla osób, które w przyszłości będą chciały brać udział w zawodach jeździeckich. 

Rodzaje odznak jeździeckich PZJ :

-Brązowa Odznaka Jeździecka PZJ — BOJ 

-Srebrna Odznaka Jeździecka PZJ — SOJ

-Złota Odznaka Jeździecka PZJ — ZOJ 

 

Od ilu lat można przystąpić do egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką? 

Przystąpić do egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką do roku 2018, można było po ukończeniu 8 roku życia. W 2018 roku, jeźdźcy chcący zdać egzamin na BOJ mogą do niego przystąpić od 7 roku życia. 

Jak zdobyć Brązową Odznakę Jeździecką: 

Podstawowym warunkiem, aby zdobyć Brązową Odznakę Jeździecką jest ukończenie wszystkich części egzaminów na Brązową Odznakę Jeździecką z wynikiem pozytywnym. 

Gdzie można zdawać egzamin na Brązową Odznakę Jeździecką?

Egzamin na BOJ organizowany jest wyłącznie w klubach i ośrodkach jeździeckich posiadających Certyfikat PZJ, czyli dokument świadczący o możliwości stajni do przeprowadzania takich egzaminów pod względem jakości świadczonych usług i kształcenia oraz dysponowania wymaganą infrastrukturą potrzebną do prowadzenia jazd.

W województwie małopolskim takimi Ośrodkami Jeździeckimi, gdzie można przystąpić do egzaminu na Odznaki PZJ są: 

-Klub Jeździecki Szarża Bolęcin,
-Ośrodek Jazdy Konnej Santos,
-Klub Jazdy Konnej Szary Michałowice,
-Stadnina Koni Rancho Pcim,
-Klub Sportowy „Bór” Toporzysko-Folwark,
-Klub Jazdy Konnej Pod Żubrem Niepołomice,
-Klub Jeździecki Assanya.

Brązowa Odznaka Jeździecka — zmiany w egzaminie na BOJ 2018 

Brązowa Odznaka Jeździecka, egzamin praktyczny 2018:

Podczas egzaminu praktycznego na BOJ, wymagana jest jazda na kiełźnie wędzidłowym. Dopuszczalne jest użycie wodzy pomocniczych takich jak: gogue, wytok lub wypinacze ( gogue i wypinacze tylko w części
ujeżdżeniowej), ochraniaczy i jazdy z batem. Używanie ostróg jest dozwolone.
Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Brązową zwalniani są zawodnicy posiadający dowolną klasę sportową, a także z części skokowej egzaminu osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny. 

Brązowa Odznaka Jeździecka, opieka stajenna 2018

W tej części egzaminu na BOJ, oceniane jest:

-prawidłowe podejście do konia,
-prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia,
-podstawowe zabiegi pielęgnacyjne,
-czyszczenie,
-prowadzenie konia w ręku i wiązanie.
Z opieki stajennej egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką, zwalniani są kandydaci posiadający odznakę „Jeżdżę
Konno” lub okazujący certyfikat wystawiony przez szkoleniowca z aktualną licencją PZJ. Certyfikat ten musi być dołączony do indywidualnego protokołu egzaminacyjnego. 

Brązowa Odznaka Jeździecka, część ujeżdżeniowa 2018

Program części ujeżdżeniowej egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką, obowiązujący od 2018 roku:

Czworobok 20x40 m
Czas orientacyjny - 4 min.30 sek.
Obowiązuje kiełznanie wędzidłowe.

1. A — Wjazd stępem pośrednim,
X — Zatrzymanie, ukłon, ruszyć stępem pośrednim,
2. C — W prawo,
MB — Kłus roboczy anglezowany,
3. BEB — Koło w prawo o śr. 20 m, w tym —  EB —  kłus roboczy ćwiczebny (pół koła o śr. 20 m),
4. Przed B — Zagalopowanie z prawej nogi na wprost,
5. BFAKEH — Galop z prawej nogi,
Pomiędzy  H i C — Przejście do kłusa roboczego anglezowanego,
6. CM — Kłus roboczy anglezowany,
MXK — Zmiana kierunku kłusem roboczym anglizowanym,
7. AXA — Koło w lewo o śr. 20 m w półsiadzie,
8. AFB — Kłus roboczy ćwiczebny,
BE — Pół koła,
Przed E — Zagalopowanie z lewej nogi na wprost,
9. EKAFBM — Galop z lewej nogi,
Pomiędzy M i C — Przejście do kłusa roboczego anglezowanego,
10. CHE — Kłus ćwiczebny,
11. E — Zatrzymanie, 5’ nieruchomość, ruszyć stępem pośrednim
12. EK — Stępem pośrednim,
K — Przejście do kłusa roboczego,
13. A — Stępem pośrednim,
X — Zatrzymanie, ukłon,
Opuścić czworobok stępem na długiej wodzy w A

…………………………….............................
Podpis Sędziego
Pomyłki
I – 0,2
II – 0,4
III – eliminacja.

Podczas części ujeżdżeniowej  egzaminu na BOJ, należy pokazać na czworoboku powyższy program, w podstawowych trzech chodach konia oraz w prawidłowym dosiadzie i z prawidłowym użyciem pomocy jeździeckich.
Obowiązują na egzaminie z BOJ ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

Do 2018 roku próba ujeżdżeniowa na BOJ wyglądała następująco: 

Przejazd wykonywany jest na czworoboku 20x40 metrów w czasie orientacyjnym - 4 min.30 sek.
Obowiązuje kiełznanie - wędzidłowe.
Program:
1. A X - Wjazd stępem pośrednim Zatrzymanie, ukłon, ruszyć stępem pośrednim
2. C MB - W prawo Kłus roboczy anglezowany
3. BEB - Koło w prawo o śr. 20m W tym – EB - kłus roboczy ćwiczebny (pół koła o śr. 20m)
4. Przed B - Zagalopowanie z prawej nogi na wprost
5. BFAKEH - Pomiędzy H i C Galop z prawej nogi Przejście do kłusa roboczego anglezowanego
6. CM MXK - Kłus roboczy anglezowany Zmiana kierunku kłusem roboczym anglizowanym
7. AXA - Koło w lewo o śr. 20m w półsiadzie
8. AFB BE - Przed E Kłus roboczy ćwiczebny Pół koła Zagalopowanie z lewej nogi na wprost
9. EKAFBM - Pomiędzy M i C Galop z lewej nogi Przejście do kłusa roboczego anglezowanego
10. CHE - Kłus ćwiczebny
11. E - Zatrzymanie, 5’ nieruchomość, ruszyć stępem pośrednim
12. EK K - Stępem pośrednim Przejście do kłusa roboczego
13. A X - Na linię środkową Zatrzymanie, ukłon Opuścić czworobok stępem na długiej wodzy w A.

Brązowa Odznaka Jeździecka, część skokowa 2018

Jedynie pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej, jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej egzaminu na BOJ. Podczas tej próby jeździec musi oddać 4-5 skoków przez przeszkody, maksymalnie o wysokości 70 cm, w tym skok z kłusa przez przeszkodę ze wskazówką. Wysokość przeszkód dla kuców to maksymalnie 60 cm.
Trzecie nieposłuszeństwo konia/ kuca, upadek jeźdźca lub konia/ kuca oraz brak panowania nad koniem/ kucem, eliminują z egzaminu na BOJ.

Brązowa Odznaka Jeździecka, egzamin teoretyczny 2018 

Jest to ustna część egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką. Komisja egzaminacyjna zadaje osobie zdającej 3 pytania z zakresu tematyki jeździeckiej, opracowanej przez Polski Związek Jeździecki.

Zagadnienia obowiązujące na części teoretycznej egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką 2018:

-zachowanie konia;
-prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
-podstawy żywienia i technika żywienia;
-podstawy zdrowia konia;
-podstawy eksterieru, maści i odmiany;
-podstawy teorii jazdy konnej;
-dosiad;
-rodzaje pomocy;
-podstawowe figury na ujeżdżalni;
-zasady zachowania na ujeżdżalni;
-sprzęt jeździecki i strój do jazdy.
Egzamin teoretyczny na BOJ, przeprowadza się w formie rozmowy z uwzględnieniem powyższych zagadnień. 

Oceną za każdą część egzaminu na BOJ, jest „zaliczony” lub „niezaliczony”. Uczestnicy w przypadku częściowego zaliczenia egzaminu otrzymują kopię protokołu indywidualnego.
Nie zdany cały egzamin na Brązową Odznakę Jeździecką lub jego niezaliczona część może być zdawana powtórnie w
następnym dogodnym terminie w dowolnym ośrodku przeprowadzającym tego typu egzaminy. W przypadku niezaliczenia powtórnie zdawanej części obowiązuje ponowne przystąpienie do całości egzaminu na BOJ.

Jak przygotować się na egzamin na Brązową Odznakę Jeździecką?

Jeżeli chcecie dobrze zaprezentować się podczas egzaminu na BOJ, konieczne są regularne treningi z dobrym trenerem lub instruktorem jazdy konnej. Ośrodek jeździecki, w którym się przygotowujecie, powinien posiadać zaplecze potrzebne do ćwiczenia skoków i ujeżdżenia. Powinniście także zgłębić swoją wiedzę hippiczną, wykazując się szeroką znajomością teorii z jeździectwa i obchodzenia z koniem. Pomoże Wam w tym udanie się do Waszego ulubionego sklepu jeździeckiego i zaopatrzenie się w książki jeździeckie rekomendowane przez PZJ.

Książka KSIĄŻKA 
,,AKADEMIA JEŹDZIECKA"
WACŁAW PRUCHNIEWICZ
 

Podręcznikami zalecanymi przez PZJ, do przygotowania kandydatów do zdawania egzaminów na odznaki jeździeckie są:

1. Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3.
2. Akademia jeździecka - Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka
3. Nos do przodu – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka
4. Młody jeździec – Lucinda Green, wyd. Galaktyka – rekomendowane dla dzieci.
5. Poradnik młodego jeźdźca – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka
6. Jak nauczać jeździectwa. Podręcznik dla instruktorów i trenerów – praca zbiorowa.
Wyd. Akademia Jeździecka. (teoria spo
7. Zestaw pytań na odznaki jeździeckie opracowany przez Polski Związek Jeździecki.
Dobra znajomość teorii i solidne przygotowanie praktyczne to warunek niezbędny do zdania egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką. 
Pamiętajcie, że dobry instruktor jazdy konnej to podstawa. On jest dla Was jak przewodnik, który pomoże Wam zabłyszczeć w świecie jeździeckim. Jeżeli Wasz instruktor nie spełnia Waszych oczekiwań, nie bójcie się zrezygnować i szukać nowego. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy spis instruktorów i trenerów PZJ z województwa małopolskiego: Trenerzy i Instruktorzy w Małopolsce.

Jak się ubrać na egzamin na Brązową Odznakę Jeździecką 2018?

Wraz z nowymi przepisami dotyczącymi Brązowej Odznaki Jeździeckiej, wymagania co do stroju jeźdźca się nie zmieniły. Komisja Egzaminacyjna PZJ od uczestnika oczekuje schludnego i czystego klasycznego stroju do jazdy konnej. 

Obowiązujący strój jeździecki na egzamin na BOJ 2018:

-kask jeździecki z aktualnymi atestami,
-bryczesy do jazdy konnej z pełnym lejem,
-sztyblety jeździeckie i czapsy do jazdy konnej lub oficerki jeździeckie,
-eleganckie rękawiczki jeździeckie,
-szykowna koszulka jeździecka,
-frak/rajtrok do jazdy konnej,
-ochronna kamizelka jeździecka.
Kolorystyka stroju jeździeckiego może być dowolna, byle by były to stonowane kolory. W galowym stroju do jazdy konnej, natomiast kolorystyka jest następująca: białe rękawiczki jeździeckie, białe bryczesy do jazdy konnej, biała koszula konkursowa jeździecka, frak lub rajtrok do jazdy konnej. Buty jeździeckie podczas każdego egzaminu na odznakę jeździecką bądź zawodów konnych, powinny być czyste i wypastowane.

uvex exxential kask jezdziecki UVEX
KASK JEŹDZIECKI EXXENTIAL
 

Co należy zrobić, aby zgłosić się na egzamin na BOJ? 

Jeżeli chcecie przystąpić do egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką, musicie przesłać zgłoszenie do Ośrodka Jeździeckiego w którym będzie się on odbywał. 
Na stronach internetowych Ośrodków Jazdy Konnej widnieją informację kiedy będzie odbywał się egzamin na BOJ i jak się zgłosić do niego. Niekiedy trzeba wysłać formularz zgłoszeniowy, który odgórnie jest przygotowany przez daną stajnię lub po prostu wymagane jest mejlowe zgłoszenie. 

Zgłaszając się na egzamin na Brązową Odznakę Jeździecką powinniście podać: 

- Wasze imię, nazwisko,
- Wasz numer pesel, 
- Waszą datę urodzenia, 
- Wasz adres zamieszkania,
- na jaką odznakę chcecie zdawać egzamin, 
- czy będziecie zdawać na koniu własnym czy wypożyczonym.  
Opłatę za egzamin uiszczacie na podany numer konta, albo podczas egzaminu na BOJ. 

Co trzeba opłacić i ile kosztuje egzamin na BOJ? 

Opłaty za egzamin na BOJ to:

- koszt egzaminu,
- koszt wypożyczenia konia (jeżeli nie ma się własnego konia).

Cena egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką wynosi około 130 zł - 160 zł. 

 

Do czego uprawnia Brązowa Odznaka Jeździecka po zmianach w 2018 roku? 

Przez zmianami w 2018 roku, posiadanie Brązowej Odznaki Jeździeckiej uprawniało do startów w dyscyplinach jeździectwa takich jak:
a)ujeżdżenie:
-udział w konkursach do klasy "P" włącznie,
-uczestnictwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
-start w Pucharze Polski Kuców.
b)skoki przez przeszkody:
-udział w konkursach do klasy "L" włącznie,
-uczestnictwo w Pucharze Polski Kuców grup A, B, C,
-starty w konkursach na kucach do wysokości odpowiedniej wg. grupy konia i wieku zawodnika,
-udział w Pucharze Polski Dzieci II,
-uczestnictwo w Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików,
-startu do klasy "P" włącznie dla zawodników startujących w Pucharze Polski Dzieci na dużych koniach,
-udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży na kucach.
c)rajdy konne:
-prawo do startów w klasach LL, L i P.

oficerki jezdzieckie hippica OFICERKI JEŹDZIECKIE HIPPICA DUBLIN

Brązowa Odznaka, także pozwalała jeźdźcom podejść do egzaminu na Srebrną Odznakę Jeździecką oraz umożliwiała przystąpienie do kursu na instruktora jazdy konnej. 
Od 2018 roku posiadanie Brązowej Odznaki Jeździeckiej świadczy o Waszym poziomie w jeździe konnej, pozwala Wam przystąpić do egzaminu na SOJ. Bez BOJ nie możecie podejść do kursu na Instruktora Jazdy Konnej oraz nie możecie startować w zawodach jeździeckich do klasy P. 

Jeżeli chcecie wiedzieć, jak wyglądał egzamin na Brązową Odznakę Jeździecką w 2017 roku, koniecznie przeczytajcie ten wpis: BRĄZOWA ODZNAKA JEŹDZIECKA 2017 - SKOKI, UJEŻDŻENIE, PYTANIA. 

 

Źródła:
www.pzj.pl
Akademia jeździecka-Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka


Autor: Wiktor Zalewski

sklepjezdzieckiNewsletter

Zapisz się i otrzymaj 5% zniżki na PIERWSZE ZAKUPY :) Otrzymasz specjalny kod e-mailem.

sklepjezdzieckiSonda
Na jakim poziomie jazdy jesteś?
sklepjezdzieckiKategorie blog
sklepjezdzieckiArchiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
sklepjezdzieckiChmura tagów
sklepjezdziecki do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl